VAD ÄR LÄRKSTADENS STUDIECENTRUM?


Lärkstadens studiecentrum är ett studenthem för unga män som också ordnar en rad verksamheter för att komplettera och fördjupa högskoleutbildningen. Studiecentret ligger i centrala Stockholm i närheten av de flesta av stadens högskolor. Det startades 1992 och utgör en del av Stiftelsen Pro Culturas verksamhet.

Studierna kommer i första hand på Lärkstadens studiecentrum. De som deltar i studiecentrets verksamhet får en stimulerande studiemiljö samt hjälp av äldre studenter. Man har också möjlighet att delta i de kurser i studieteknik som anordnas varje år. I Lärkstadens studiecentrum har man tillgång till en studiesal och en undervisningslokal.

Vyerna vidgas när en blivande civilingenjör deltar i en diskussion om affärsetik eller när en jurist får höra om den senaste forskningen inom genetik. Deltagandet i dessa aktiviteter är alltid frivilligt och beror på den enskildes intressen och engagemang.

Bland de aktiviteter som erbjuds i Lärkstadens studiecentrum finns:
1. Allmänbildande kurser, seminarier och diskussioner om litteratur, filosofi och religion.
2. Sportevenemang och utflykter.
3. Informella föredrag med representanter från näringslivet och den akademiska världen som gästar studiecentret.

Lärkstadens studiecentrum erbjuder sina inneboende också tillgång till ett mindre bibliotek, datasal, TV, dagstidning, stereo, piano m.m. Det ställs inga krav i fråga om nationalitet eller religion men studiecentret präglas av en kristen anda. I Lärkstadens studiecentrum finns det även ett kapell för bön och katolska gudstjänster. En katolsk präst bor i studiecentret och är anträffbar för samtal.

De religösa aktiviteterna i Lärkstadens studiecentrum är anförtrodda Prelaturen Opus Dei, en katolsk själavårdsinstutition som är officiellt godkänd som del av den Katolska kyrkan. Opus Dei ansvarar också för den allmänna kristna inriktningen av studiecentret. Prelaturens anda betonar behovet av välgjort arbete som ett medel att tjäna Gud och människorna.